Tryg og sikker håndtering af skøde med professionel boligadvokat

08 januar 2018 Astrid Pedersen
Tryg og sikker håndtering af skøde med professionel boligadvokat

Der er mange ting at tænke på i forbindelse med køb, salg, afvikling eller overdragelse af fast ejendom. Ud over det rent økonomiske, er der mange juridiske teknikaliteter forbundet hermed – og det er nemt at fare vild i love, regler og paragraffer, når man mest af alt har travlt med at få boligplanerne til at passe.

Få oprettet skøde på din nye ejerbolig hos en boligadvokat

Som køber er du godt stillet, hvis du allerede fra begyndelsen allierer dig med en dygtig og erfaren boligadvokat. Mægler er nemlig som oftest sælgers mand, og der er ingen garanti for, at vedkommende vil optræde upartisk over for dig som køber. En boligadvokat vil kunne tilbyde dig hjælp med alt fra gennemlæsning af dokumenter relateret til huset eller lejligheden til udarbejdelse af skøde. Priserne på oprettelse af skøde svinger en del, og du skal især være opmærksom på, hvad der er inkluderet i den angivne pris.

Hos eBoligadvokat.dk kan du få oprettet et skøde til en fast pris på 2.500,- kr. – dog ikke inklusive tinglysningsafgift på cirka 1.660,- kr., og de 0,6 % af enten købesum eller ejendomsvurdering. For denne faste, lave pris sørger eBoligadvokat.dk for at indhente nødvendige oplysninger fra såvel køber som sælger, at udarbejde selv skødet og anmelde det til tinglysning, samt at udfærdige refusionsopgørelse.

Lad en boligadvokat rette dit skøde ved skilsmisse eller overdragelse

Ud over oprettelse af nye skøder, kan eBoligadvokat.dk også tilbyde at rette eksisterende skøder – for eksempel hvis du og din ægtefælle eller samlever skal hver sin vej, og den ene part ønsker at blive boende i ejendommen. I så tilfælde skal skødet ændres, så det er tilpasset de nye forhold.

Her kan eBoligadvokat.dk også være behjælpelige – for en fast, lav pris af 1.990,- kr. eksklusive tinglysningsafgift og de 0,6 % af enten ejendomsvurdering eller købesum kan I få ændret jeres skøde, så I hver især kan komme videre.

Flere Nyheder